ტურიზმის სასწავლო ცენტრი
კურსები: ტურ-მენეჯერი, გიდი, ტურისტული რუსული

შემომყვანი ტურ-მენეჯერის  მოსამზადებელი სასერთიფიკატო კურსი

 კურსის გავლა შეუძლიათ როგორც სტუდენტებს, ასევე ნებისმიერი სხვა პროფასიის ადამიანებს, ვინც დაინტერესებლია დასაქმდეს ან წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი ტურიზმის სფეროში. 

რატომ უნდა ისწავლოთ ჩვენთან?

კურსს უძღვებიან ტურიზმის სფეროში მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პროფესიონალები.

კურსის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებული იღებს ორენოვან სერთიფიკატს ( ქართული,  ინგლისური)

ჩვენთან მიღებული ცოდნით, თქვენ თამამად შეძლებთ შეუდგეთ შემომყვანი ტურიზმის მიმართულებით საქმიანობას. 

კურსის დასრულების შემდეგ გადმოგეცემათ იურისტის მიერ შედგენილი ყველა საჭირო ხელშეკრულებების შაბლონები ( სასტუმროსთან, გიდთან, სატრანსპორტო კომპანიასთან და ა.შ.).

კურსის ფარგლებში თქვენ გაივლით სტაჟირებას ტურისტულ კომპანიაში. 

კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე ( კვირაში 3 დღე/ 24 ლექცია/ 48 საათი) - ხელმისაწვდომია დაჩქარებული კურსი.

  

პროგრამის მოკლე აღწერა:

1.     ტურ-ოპერატორის არსი და ძირითადი ფუნქციები

2.     ტურიზმის სახეები და მიმართულებები. ტერმინთა განმარტება

3.     ოფიციალური მიმოწერა

4.     ტურისტული მარშრუტების შედგენა

5.     ტურისტული პაკეტის ფორმირება და ხარჯთაღრიცხვა

6.     სასტუმროების ზოგადი მიმოხილვა.

7.     მომწოდებლებთან ურთიერთობები და ხელშეკრულებების გაფორმება  ( სასტუმრო, კვების ობიექტი, სატრანსპორტო კომპანია, გიდი, მუზეუმი და ა.შ)

8.     მომწოდებლების სწორად შერჩევის პრინციპი

9.     ურთიერთობა უცხოელ პარტნიორებთან, საერთაშორისო ხელშეკრულებები.

10.  გაყიდვების სპეციფიკა

11.  ტურ-პაკეტის დაჯავშნის მეთოდი და პრინციპები

12.  ტურის მონიტორინგი

13.  საბუთების წარმოება

14.  კურსი მოიცავს 2  გასვლით ლექციას

 

სრული კურსის ღირებულება - 450 ლარი ( შესაძლებელია თანხის ეტაპობრივად გადახდა). ასევე მოქმედებს თიბისი ბანკის განვადება.

 

კურსის დამთავრების შემდეგ , შესაძლებელია დამატებით სტაჟირების გავლა  ერთ-ერთ წამყვან ტურისტულ კომპანიაში. 

14 დღიანი სტაჟირების საფასური - 80 ლარი.

 

ასევე ხელმისაწვდომია შემდეგი  ბლიც-კურსები:

 

1.     ტურისტული მარშრუტების შედგენა

ხანგრძლივობა - 2 კვირა/5 ლექცია/ 7,5 საათი

ფასი: 90 ლარი

2.     ტურისტუტურისტული პაკეტის ფორმირება და ხარჯთაღრიცხვა

ხანგრძლივობა - 2 კვირა/5 ლექცია/ 7,5 საათი

ფასი: 90 ლარი

3.     ოფიციალური მიმოწერა

ხანგრძლივობა - 1 კვირა/3 ლექცია/ 4,5 საათი

ფასი: 45 ლარი

4.     ტურ-პაკეტის დაჯავშნის მეთოდი და პრინციპები

ხანგრძლივობა - 1 კვირა/3 ლექცია/ 4,5 საათი

ფასი: 45 ლარი

 .